Objectius

Quíns són els nostres objectius?

 1. Representar i promocionar els interessos educatius, socials i econòmics dels seus associats perquè puguin oferir a la societat un servei de qualitat.
 2. Defensar la professionalitat i la qualitat de l' atenció als infants i la joventut.
 3. Investigar i treballar per a fomentar i recolzar la creació de recursos adients a les necessitats dels infants i la joventut en situació de risc social i/o desemparament.
 4. Ser una eina al servei del seus associats per la millora dels serveis, impulsant:
  - La formació del personal
  - La prestació de serveis d´nformació, assessorament i orientació.
  - El intercanvi d'experiències.
  - La coordinació de projectes comuns.
 5. Treballar per tal d´aconseguir un marc jurídic i legal que permeti establir una situació de dret a les entitats federades.
 6. Intercanviar i promoure les bones pràctiques.