MIRADES de NIN

Avui a Mallorca hi ha 27 centres de protecció de menors, on resideixen uns 337 infants, adolescents i joves. Uns viuran en el centre el temps necessari fins que la família d’origen s’hagi recuperat i pugui atendre’ls; altres esperen una família acollidora, i uns altres es preparen per emancipar-se en arribar a la majoria d’edat.

Un aspecte molt important de l’atenció als menors es la protecció de la seva imatge, que inclou la imatge social que els medis de comunicació difonen. Lamentablement, la imatge dels menors residents a centres de protecció que els medis difonen sol remarcar problemes o aspectes negatius que lesionen aquest dret dels menors. Inclús es produeix sovint la confusió entre els menors residents a centres de protecció i els residents a centres de reforma.

L’exposició MIRADES de NIN vol mostrar una imatge real dels menors residents a centres de protecció de l’illa, mitjançant fotografies de la seva vida quotidiana, les activitats que realitzen, l’organització de la llar i l’atenció i cura que reben per part dels equips d’educadors i altres professionals dels centres. L’exposició, per tant, s’emmarca en la missió de la FEiAB, perquè pretén visibilitzar de forma positiva els menors que es troben en una situació de vulnerabilitat social.

Per aconseguir les imatges, amb naturalitat i preservant la identitat dels infants, cada fotògraf va acompanyar els menors durant uns dies a diferents activitats dintre i fora de les llars. El resultat són unes 250 fotos de les quals hem seleccionat una trentena per fer una exposició itinerant pels pobles de l’illa. Les nines i nins dels centres de protecció són els que més han gaudit de ser els protagonistes de les imatges, on es mostra còm és la seva vida diària, com la de qualsevol altra persona de la seva edat.

En aquest projecte han col·laborat: l’Associació de Productors Audiovisuals Solidaris de les Illes Balears (APASIB); el Centre d’Estudis de Fotografia (CEF); els fotògrafs participants, amb la seva implicació a l’hora de captar el dia a dia dels centres; i com comissari de l’exposició, José Juan Gonzalvez. Han donat suport: l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears. Especialment donem les gràcies als nins, nines, adolescents i joves residents, i als educadors i personal dels centres.