Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
CONSELL
FEIAB

Presentació

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear (FEiAB) posa a disposició dels professionals dels centres de protecció d'infància i adolescència tot un ventall de Bones Pràctiques que s'han aplicat amb èxit en els centres.

Aquesta varietat de pràctiques son resultat dels encontres de professionals que s'han celebrat en 2011 i 2012. Cada encontre ha estat una trobada diferent, que pretén reconèixer i compartir les intervencions de qualitat que s’han implantat en els centres residencials i possibiliten una bona atenció de la infància i adolescència. Els encontres son una activitat organitzada per la Comissió de Formació que la FEiAB, amb el suport del Institut Mallorquí d'Afers Socials, realitza per fomentar la capacitació continua del professionals que atenen a les nines, nins i adolescents en els centres.

Han participat tots els equips dels Centres Residencials de Protecció al Menor de Mallorca amb la presentació d’una Bona Pràctica. Aquesta Bona Pràctica és qualsevol tipus d’iniciativa de caire innovador que hagi suposat una millora amb uns resultats satisfactoris, com poden ser activitats concretes dirigides als usuaris o al funcionament del servei, instruments de gestió, eines de comunicació o qualsevol altra activitat. Les Bones Pràctiques es divideixen segons l’àrea d’actuació: Oci i temps lliure; Formació; Família; i Residencial.

Aquí trobareu cada Bona Pràctica presentada amb el seu pòster i unes fotos de l’equip de professionals que l’han desenvolupat. També trobareu les ponències dels experts que han participat a cada encontre. Finalment hi ha una galeria de fotos.
 

Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
FEIAB
CONSELL