Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
CONSELL
FEIAB

PONÈNCIES

“VALORES QUE ORIENTAN LA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE MENORES”
IÑAKI RODRIGUEZ CUETO

Ponència realitzada el 2 de juny. Educador social, coautor del Codi Deontològic de l’educador i l’educadora social. Es membre del Col·legi d’Educadors Socials de Euskadi. Tècnic educador en el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Barakaldo. Col·labora amb la Universitat de les Illes Balears.

“Cómo la calidad mejora nuestra intervenciÓn. Una visiÓn prÁctica” TOLO RIGO ROCA

Ponència realitzada el 3 de juny.
Llicenciat en Pedagogia i Educador Social. Llicenciatari en formació i avaluació EFQM. Avaluador acreditat EFQM. Consultor i formador en sistemes de qualitat en l’àrea de l’acció social, amb amplia experiència com directiu en el sector de la Discapacitat i com responsable de qualitat interna dels serveis assistencials de Intress durant més de 10 anys.

INTERVENCIÓN FAMILIAR
LLARS EL TEMPLE

COM MIREM LA FAMÍLIA DELS NINS?
PEDAGOGIA SISTÈMICA Mercè Traveset Vilaginés www.mercetraveset.com

Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
FEIAB
CONSELL